RODO

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów przez ITALMARCO sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W zw. z wejściem z dniem 25 maja 2018 r., w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), przedstawiamy Państwu niniejszą informację dot. przetwarzania przez nas danych osobowych naszych kontrahentów:

1. Administratorem danych osobowych kontrahentów (tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych działających w ich imieniu bądź w imieniu osób prawnych) jest:

ITALMARCO sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie (32 – 050) przy ul. Jagielnia 6, tel. 124227803, e-mail: office@italmarco.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu: realizacji zawartych umów (w szczególności sprzedaż, leasing oraz montaż i serwis urządzeń) oraz dochodzenia roszczeń, na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO – tj. w celu wykonywania umów oraz wykonywania ustawowych obowiązków Administratora jako sprzedawcy,

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. uzasadnione interesy Administratora (np. dochodzenie roszczeń, prowadzenie statystyk).

3. ITALMARCO sp. z o.o. udostępnia dane osobowe kontrahentów jedynie upoważnionym przez siebie pracownikom i podmiotom współpracującym, wyłącznie w celach wskazanych w pkt 2 powyżej.

4. Dane osobowe kontrahentów są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umów lub dochodzenia roszczeń (o ile co innego nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących).

5. Przysługuje Państwu prawo: każdorazowo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu (tylko w przypadkach określonych w art.17-21 RODO) oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wykonywania umów wymienionych w pkt 2 powyżej.

 

Całodobowy serwis

Telefon serwisowy dostępny jest przez całą dobę: +48 695 985 075

Nasi partnerzy:

Kontakt:

Italmarco Sp. z o.o. ul. Jagielnia 6; 32-050 Skawina
   
Tel.: 12 422 55 47 | FAX: 12 422 67 50
https://www.italmarco.pl/schowek/

Monitorujemy anonimowo aktywność na stronie, korzystamy z cookies i local storage.

Jeśli nie zmienisz ustawień pliki cookie będą zapisywane na Twoim urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.